Category Archive: زنان

بخش مطالب زنان

Mar 06 2018

به پیشواز هشت مارچ، روز جهانی زن

صد و چهل و سه سال پس از اعتراض زنان کارگر پارچه باف برای بهبود شرایط کار و کاهش ساعات آن در شهر نیویورک و در پی آن تلاش برای تحقق مطالبات آزادی خواهانه و برحق جنبش زنان و سرانجام به رسمیت شناخته شدن ۸ مارچ به عنوان روز بین­المللی زن، هنوز زنان در پهنۀ …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1843

Mar 04 2017

اعلامیه بمناسبت روز جهانی زن – نبرد براى رهايى زنان از کوره راه نبرد طبقاتى میگذرد

  هشت مارچ همه ساله به نام روز تجدید تعهد و مبارزه برای رهايي زنانِ از قید ستم طبقاتی و جنسی توسط زنان و مردانِ آزادی خواه جهان گرامى داشته ميشود. اين سنت سوسياليستى أساسا و تاريخا ريشه در اعتراض زنانِ کارگر و زحمتكشی دارد که ۱۶۰ سال قبل از امروزعلیه بربریت ، ستم و …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1760

Mar 04 2017

برنامه ویژه بمناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن در پالتاک

آفیش هشتم مارچ ٢٠١٧ - سازمان

برنامه ویژه سازمان به مناسبت هشتم مارچ ٢٠١٧

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1758

Mar 07 2016

سوسیالیسم کارگری شماره ٢٥ – ویژه روز جهانی زنان

سوسیالیسم کارگری شماره ٢٥

مطالب این شماره       سخن سر دبیر ♦    به بهانه هشت مارچ  ♦    دلایل تاریخی و مادی ستم بر زنان  ♦   تساوی حقوق زن با برد با تساوی حقوقی آنها میسر است  ♦    سوسیالیسم کارگری و جنبش های فمینستی  ♦    در گرامیداشت هشتم مارچ   ♦

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1580

Mar 06 2016

عبور زنان از خطوط قرمز رژیم اسلامی

اطلاعیه کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری به مناسبت 8 مارس  زنان ایران، اولین هشت مارس، روز جهانی زن را در سال 57، در شرایطی برگزار کردند که رژیم اسلامی پیش از بقدرت رسیدنش به امپریالیسم جهانی قول داده بود که در ایران سوسیالیست ها را که سرسخت ترین دشمن سرمایه هستند و از جمله زنان …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1574

Mar 05 2016

هیچ جنبشی بدون حضور اجتماعی زنان در آن، به ثمر نخواهد نشست

ویژه هشتم مارچ ٢٠١٦

 اطلاعیه مشترک سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان و کانون سوسیالیستهای کارگری به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زنان

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1572

Nov 20 2015

به پیش به سوی نقد خرافات در هر نوع آن

نوشین ” فرامز “ رخشانه ی گرامی، تبسم نازنین، شکریه عزیز به شما و همه ی هم قطاران شما باید حقایق را گفت: قتل فجیع شما تنها دست گروهک های  طالب و داعش نبود، همان گونه که تنها دست غنی، عبدالله و محقق نبود.متاسفانه این جامعه سالیان طولانی گورستان عدالت، آزادی،عشق، زیبایی و دنیا بهتر …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1544

Jun 08 2015

بولتن زنان

بولتن زنان

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1505

Mar 23 2015

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست­های کارگری افغانستان در مورد جنایت هولاناک ارتجاع اسلامی

عصر پنجشنبه 28 حوت اوباش مذهبی بانو “فرخنده” دختر 27 ساله را به اتهام سوزاندن قران در محضر عام و جلو چشم نیروهای پلیس در نزدیک مسجد “شاه دوشمشیره” در مرکز شهر کابل با سر دادن شعار “الله­اکبر” و “زنده باد اسلام” به طور فجیع و وحشیانه یی به قتل رساندند و پس از آن …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1456

Mar 07 2015

اعلامیه مشترک بمناسبت هشتم مارچ

ویژه هشتم مارچ

متحد تر و متشکل تر به پیش بسوی هشت مارچ روز همبستگی جهانی زنان هشت مارس روز همبسته گی جهانی زنان است. زنان و مردان آزادي­خواه در سرتاسر جهان در اين روز با عزمی راسخ عليه بی­حقوقی، نابرابری، ستم و استثمار مضاعف با فريادی طنين افکن سيستم تبعيض­آميز سرمايه را به چالش می­کشند و حقوق …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1438

Older posts «