Category Archive: زنان

بخش مطالب زنان

Nov 23 2014

خشونت علیه زنان حاصل نظام گندیدۀ سرمایه داری است

انواع خشونت بر علیه زنان در نتیجۀ عملکرد مناسبات سرمایه داری است که در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون خود را نشان می دهد . در کشورهایی که فرهنگ طبقۀ حاکم  زیر پوشش ایده های مذهبی بر جامعه حاکم است خشونت بر علیه زنان در اشکال پیشامدرن صورت می گیرد. ارتجاع حاکم اسلامی در کشورهای …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1367

May 18 2014

جایگاه زن در ادیان سامی

مذهب در جای چهره

افسانه خاشع               – خدا می گوید: «مردان را بر زنان افزونی و برتری است.» (سوره البقره آیه ۲۲۸) سوال اینجاست که آیا برتری مرد نسبت به زن یک پدیدۀ ثابت و تاریخی است یا اینکه محصول تحول در روابط اقتصادی و اجتماعی مراحل معین تاریخی که بعدها با پیدایش ادیان …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1245

Mar 27 2014

زنان در گرداب تمدن و تدَیُّن

دریچه

  نوشتۀ عزیز یاسین                                                                                                       …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1162

Mar 16 2014

خشونت جنسیتی زنجیر های دست و پاگیر زنان

زرقا فروغ                                                                                                           …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1149

Feb 26 2014

اعلامیه سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان به مناسبت روز جهانی زن

به پیش

       گرامی باد هشتم مارچ، دست آورد مبارزات جنبش سوسیالیستی     هشتم مارچ روز بزرگداشت از مبارزات حق طلبانه و آزادی خواهانۀ جنبش ها و فعالین سوسیالیست جهان برای رهایی زن از چنگال اسارت نظام های مرد سالارانه یی است که بر زیربنا های اقتصادی نظام های مبتنی بر طبقات استوار است. …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1110

Feb 20 2014

به گرامیداشت هشتم مارچ روز جهانی زن

به پیشواز روز جهانی زن

http://workersocialist.org/wp-content/uploads/2014/02/به-مناسبت-هشتم-مارچ.bmp

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1106

Mar 29 2013

به بهانه هشتم مارچ – زرقا فروغ

به پیش

                                                به مناسبت هشتم مارچ                                                       …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=804

Feb 27 2013

٨ مارچ روز جهانی زن را با مبارزه متحدانه گرامی بداریم

٨ مارچ ٢٠١٣

8 مارچ روزجهانی زن را با مبارزۀ متحدانه گرامی بداریم! سرمایه داری جهانی که استثمار و غارت ثروت های انباشتۀ ناشی از نیروی کار جزء لایتجزای وجودی اش می باشد، امروز دریک بحران اقتصادی  بی سابقه ای غوطه ور است. سرمایه داری ازطریق دولت سیاسی اش بار بحران جاری را بر زنده گی کارگران و …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=769

Dec 07 2012

پندار مردسالارانه

رو به آینده

افسانه خاشع          من از جامعه ی می آيم که نتنها از نگاه اقتصادی بلکه از نگاه فرهنگی خيلی فقير است. نصف اين جامعه فقير را زنان تشکيل می دهند، نصف جمعيتی که هيچ نقشی در جامعه ندارد و اين مردان اند که نتنها “کار انديش” جامعه بلکه از زنان هم استند. …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=621

Nov 26 2012

هويت زن در پيچ و تاب تاريخ

Chadari

زرقا فروغ      هویت هایی انسانی که به شکل امروزی آن رشد يافته در اصل ريشه هايی بسيار عميقی به پديده های تاريخی يی داشته که همواره دستخوش بحران، انحرافات و پیشرفت هایی بوده است. درين جا کوشش میگردد تارشد موقعیت زن و به خصوص زن افغانستانی را تا شکل امروزی آن تحت تاثیر …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=534

Older posts «

» Newer posts