Category Archive: مصاحبه ها

این بخش مختص مصاحبه ها است

Apr 14 2015

متن مصاحبه رفیق بهنام با تلویزیون به پیش پیرامون قتل فجیع فرخنده درکابل

  تلویزیون به پیش : درود رفیق بهنام گرامی خوش آمدید و ممنون که دعوت ما را پذیرفتید ، میشه لطفاً توضیح بدین که فرخنده چگونه ، به چه اتهامی و توسط چه کسانی به قتل رس بهنام قدیمی : با درود بر شما و از طریق شما به همه بیننده های گرامی تلویزیون به …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1464

Nov 09 2014

مصاحبه تلویزیون ” به پیش ” با رفیق فهیم آزاد در مورد دولت ” وحدت ملی” افغانستان

تلویزیون به پیش

 

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1343