Category Archive: کودکان

مقالات و نوشته ها در رابطه با کودکان

Sep 18 2014

کودکان مقدم اند ١١٦

کودکان مقدم اند ١١٦ * گفتگو با سیامک بهاری، – * -درد درد، – * من و زیبا، – * پنهان کردن کودک آزاری در ایران، -* دختران روبوده شده نیجریه، -* گفتگو با مینو فتاحی، ،-* تنوع مدارس در شهر تهران، به شرط پول!؟، -*و مطالب دیگر

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1302

Sep 17 2014

کودکان مقدم اند ١١٧

کودکان مقدم اند ١١٧ در این شماره :  *هویت شما چیست؟ سخنرانی کریم شا محمدی -*کمکهای اولیه روانی ،افسانه وحدت -*اپیزود ، لیلا یوسفی، -*مجموعه ویژه آزادی بهنام ابراهیم زاده، -* عروسک باربی و تولید نوشت افزار، شمس الدین امانتی، -*کودکان قربانی افزایش جمیعت، افرا دولت آبادی -*من و سحر افسانه وحدت، -*قانونی شدن ازدواج …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1292

Dec 07 2012

کودکان و کارمزدی

فرزندان فقر

    افسانه خاشع          در رسانه های گروهی غرب در باره کودکان خيابانی کابل بسيار نوشته اند و در اين شکی نيست که بيشترين اين کودکان، درآمد شان را ازکوچه و بازار بدست می آورند. يکی از آنها ناديه است او فقط يازده سال عمر دارد ولی ديريست که آموخته است …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=617

Dec 05 2012

بردگان سکس، سرنوشت هزاران طفل گرسنه افغان

بچه بازی

                 بچه بازی   است که در بسا موارد Pederasti یا نوشته حاضر در مورد هوموفیلی(همجنسگرایی) نیست،هدف ما از بچه بازی با   پیدوفیلی(تجاوز به کودک) مغالطه میشود،در پیدوفیلی شخص میل جنسی به کودکان اعم از دختر و بچه دارد،              Pederasti      ولی بچه بازی یا  که امروز سر نوشت …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=601

Dec 05 2012

دست چرکین مذهب

دست چرکین مذهب

زرقا فروغ       با وجودیکه صدو بیست سال از مبارزات زنان اروپا برای کسب حقوق و آزادی شان از قید کلیسا ومذهب میگذرد ولی باز هم کلیسا ومذهب دستان آلوده و چرکین اش را از دامن افراد و مخصوصأ زنان و کۆدکان کوتاه نه میکند. روزنامه آفتن پوستن چاپ ناروی تاریخ نهم مارچ …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=598

Dec 05 2012

کودکان کار و زحمت

کار کودکان

درون آشغالها پرسه میزد و آهن ربایش را بر زمین میکشید بعد از چند دور ایستاد و آهن روبایش را بالا آورد به دور آهن روبایش چند تکه آهن چسبیده بود آهن هارا جدا کرد ودر کیسه ای خالیی که در دست داشت انداخت و دوباره مشغول به گشتن شد،   از او پرسیدم: دلاور …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=594