Category Archive: سیاست

Mar 06 2018

به پیشواز هشت مارچ، روز جهانی زن

صد و چهل و سه سال پس از اعتراض زنان کارگر پارچه باف برای بهبود شرایط کار و کاهش ساعات آن در شهر نیویورک و در پی آن تلاش برای تحقق مطالبات آزادی خواهانه و برحق جنبش زنان و سرانجام به رسمیت شناخته شدن ۸ مارچ به عنوان روز بین­المللی زن، هنوز زنان در پهنۀ …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1843

Jan 24 2018

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان در محکومیت یورش سبعانۀ نظامی دولت اسلامی- فاشیستی ترکیه به کانتون عفرین سوریه

دولت اسلامی – فاشیستی ترکیه به رهبری “سلطان” اردوغان پس از شکست پروژۀ داعش، همانگونه که انتظار می رفت، تهدیدهای مکرر اش در مورد نابودی قطعی نیروهای یگان های مدافع خلق را با حملات هوایی و توپخانه یی نیروهای نظامی از شب پنجشنبه ۱۸ جنوری در همراهی عملیات زمینی توسط ارتش و مزدوران و یاران …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1834

Jan 12 2018

به پیش به سوی ایجاد شوراها و تشکل های کارگری! به پیش به سوی اعتصابات کارگری

  طی دهه های ٦٠ و ٧٠ خورشیدی رژیم اسلامی سرمایه توانست با کشتار هزاران کارگر مبارز، فعالان سوسیالیست و مردم آزادیخواه جنبش کارگری و مردمی را موقتاً به عقب براند. اما کارگران و مردم آزادی خواه هر بار پس از سرکوب های خشن، اعتصابات و اعتراضات شان را با تأنی و آرامی دوباره شروع …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1831

Jan 07 2018

اعلاميۀ سازمان سوسياليست¬های کارگری افغانستان در حمایت از حرکت های اعتراضی مردم آزادي خواه ایران

بيش از يك هفته است كه کارگران، مردم آزادی خواه و زحمتکش که در اثر سی سال و اندی حاکمیت اسلامی سرمایه و فقر و فلاکت اقتصادی و ستم و ادبار سیاسی و اجتماعی جان شان به لب رسیده است به میدان آمده و این اعتراضات با مضمون سرنگونى كليتِ جمهورى اسلامى در سراسر ايران …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1829

Dec 04 2017

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٧

  سوسیالیسم کارگریشماره ٣٧      مصاحبه با فهیم آزاد  ♦     انقلاب اکتوبر صرفآ بخشی از تاریخ گذشته نیست ♦    به مناسبت صد سالگی انقلاب اکتوبر ♦     در بزرگداشت از صدمین سال انقلاب اکتوبر ♦   به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان ♦   مکثی بر اعلام حزب وطن جبار قهرمان ♦ اعلامیه ♦

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1823

Aug 20 2017

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٦

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٦

مطالب این شماره  ١– سخن سر دبیر ،  ٢– دولت  وحدت ملی و حامیان منطقوی آن مسٶول تراژیدی میرزا اولنگ میباشند ٣– تبصره ای پیروامون کمپاین ( نامم کجاست؟) ٤– خط قرمز های دینی برای زنان در جوامع طبقاتی ٥– پیام به کنفرانس اتحاد سوسیالیستژای کارگری. ٦– دمزد سیستم ( ف. انگلس) ، ٧ –افغانستان …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1803

Jun 05 2017

اطلاعیۀ سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان در مورد حملۀ جنایتکارانۀ روز چهارشنبه در کابل و تحولات پس از آن

شبكه هاى اسلام سياسى در افغانستان با تبانى استخبارات منطقه و پاكستان و حلقات معين در داخل حكومت غنى و عبدالله صفحۀ ديگرى از بربريت و قتل عام را در شهر كابل گشودند،   بيش از پنجصد كشته و زخمى نتیجۀ اين سناريوى وحشت و دهشت اسلامى بود. وقوع اين بربريت علیه مردم زحمتكش و بى …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1793

Apr 29 2017

اعلامیه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان به مناسبت اول می ٢٠١٧

همه ساله اول مى به عنوان روز همبسته گى كارگران جهان گرامى داشته می شود. اما بورژوازى زخم خورده از بحران اقتصادى ٢٠٠٨ هنوز كمر راست ننموده و تمام تلاشهايش براى برون رفت از بحران به بن بست رسيده است، مگر همین سرمایه داری به بن ‌بست رسیده جهان را به وحشت سرایی هولناک مبدل نموده و …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1782

Apr 26 2017

اعلامیه سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان در مورد غایلۀ خط دیورند

در موج جدیدی از رقابت­های جناحی برای تحکیم مواضع قدرت در دولت وحدت ملی، حربۀ ناسیونالیسم بخش های مختلفی از جامعۀ افغانستان را به هیجان در آورده و به عنوان میکانیسمی برای کنترول اذهان مردم هدفمندانه از آن استفاده می­ شود. این بار مسألۀ به رسمیت شناختن و یا عدم پذیرش خط مرزی دیورند به …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1777

Mar 24 2017

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٤

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٤

مطالب این شماره ١– سخن سر دبیر ٢– متن کتبی سخنرانی زرقا فروغ بمناسبت بزرگداشت روز جهانی زن ٣– آزادی زن در نگرش های متفاوت ٤– خط قرمز های دینی برای زنان ٥– پیام نوروزی سازمان ٦– سوسیالیسم کارگری و مذهب (٧– پیام به کنگره (حکا ٨– اعلامیه

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1768

Older posts «