Category Archive: مقالات رسیده

May 15 2016

اوباما در عربستان ٫ آیا نظم نوین خاورمیانه بدون امریکا شکل می گیرد؟

ایرج آذرین روزهای 21 و 22 آوریل امسال، باراک اوباما به ریاض رفت تا در نشست “شورای همکاری خلیج” شرکت کند. هفتاد و یک سال پیش، در 14 فوریه 1945، فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت امریکا، بر عرشۀ ناو کوئینسی به مدت چهار ساعت عبدالعزیز ابن سعود را به حضور پذیرفت(1). تنها پس از این …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1615

Mar 06 2016

عبور زنان از خطوط قرمز رژیم اسلامی

اطلاعیه کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری به مناسبت 8 مارس  زنان ایران، اولین هشت مارس، روز جهانی زن را در سال 57، در شرایطی برگزار کردند که رژیم اسلامی پیش از بقدرت رسیدنش به امپریالیسم جهانی قول داده بود که در ایران سوسیالیست ها را که سرسخت ترین دشمن سرمایه هستند و از جمله زنان …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1574

Dec 06 2015

روشنفکران ستمگر ستیز وستمگر نوازان ” روشنفکر” 

  ر. پیکارجو بخش نخست بحث روشنفکر و جریان روشنفکری در افغانستان بحثی است بس طویل  و عریض و متعدد الآضلاع مختلف الجوانب وداستانی است که درعین زمان هم تراژیدی و هم کمیدی بوده و سراپا مشحون از تناقضات و پرادوکسهای آشکار ونهان می باشد . به هرحال ما این بحث رابا همه دشواری ها …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1558