Category Archive: اعلامیه

بخش اعلامیه ها

Nov 07 2017

به مناسبت صدمین سالروز انقلاب سوسیالیستی اکتوبر

  سازمان سوسياليست­هاى كارگرى افغانستان صدمين سالروز انقلاب سوسياليستى اكتبر این بزرگترين رویداد قرن بیستم را که همچنان الهام بخش بشریت آزادی ­خواه برای رهایی و آزادی از قید و بند مناسبات کاپیتالیستی می ­باشد به تمام كارگران و زحمتكشان جهان تبريك مي­گويد. انقلاب اکتبر به رهبری حزب بلشویک حرکت آگاهانۀ کارگران و زحمتکشان برای …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1816

Jun 05 2017

اطلاعیۀ سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان در مورد حملۀ جنایتکارانۀ روز چهارشنبه در کابل و تحولات پس از آن

شبكه هاى اسلام سياسى در افغانستان با تبانى استخبارات منطقه و پاكستان و حلقات معين در داخل حكومت غنى و عبدالله صفحۀ ديگرى از بربريت و قتل عام را در شهر كابل گشودند،   بيش از پنجصد كشته و زخمى نتیجۀ اين سناريوى وحشت و دهشت اسلامى بود. وقوع اين بربريت علیه مردم زحمتكش و بى …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1793

Apr 29 2017

اعلامیه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان به مناسبت اول می ٢٠١٧

همه ساله اول مى به عنوان روز همبسته گى كارگران جهان گرامى داشته می شود. اما بورژوازى زخم خورده از بحران اقتصادى ٢٠٠٨ هنوز كمر راست ننموده و تمام تلاشهايش براى برون رفت از بحران به بن بست رسيده است، مگر همین سرمایه داری به بن ‌بست رسیده جهان را به وحشت سرایی هولناک مبدل نموده و …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1782

Apr 26 2017

اعلامیه سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان در مورد غایلۀ خط دیورند

در موج جدیدی از رقابت­های جناحی برای تحکیم مواضع قدرت در دولت وحدت ملی، حربۀ ناسیونالیسم بخش های مختلفی از جامعۀ افغانستان را به هیجان در آورده و به عنوان میکانیسمی برای کنترول اذهان مردم هدفمندانه از آن استفاده می­ شود. این بار مسألۀ به رسمیت شناختن و یا عدم پذیرش خط مرزی دیورند به …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1777

Mar 04 2017

اعلامیه بمناسبت روز جهانی زن – نبرد براى رهايى زنان از کوره راه نبرد طبقاتى میگذرد

  هشت مارچ همه ساله به نام روز تجدید تعهد و مبارزه برای رهايي زنانِ از قید ستم طبقاتی و جنسی توسط زنان و مردانِ آزادی خواه جهان گرامى داشته ميشود. اين سنت سوسياليستى أساسا و تاريخا ريشه در اعتراض زنانِ کارگر و زحمتكشی دارد که ۱۶۰ سال قبل از امروزعلیه بربریت ، ستم و …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1760

Jun 26 2016

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان در حمایت از خواست های برحق کارگران معادن ذغال سنگ ولایت بغلان

در فرایند تاریخ عملکرد نظام سرمایه داری هیچ چیز واضح تر از این نیست که این سیستم برای کسب سود و پاسداری از مالکیت خصوصی ومنافع یک اقلیت مفتخوار عمل کرده است، اقلیتی که همۀ ثروت و مکنتش از قِبل استثمار و کار جمعی یک اکثریت ممکن و میسر شده است. این اکثریت به جز …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1629

May 16 2016

دست ناسیونالیست ها و باندهای مذهبی از به انقیاد کشیدن اعتراض مردمی کوتاه

کابل یک بار دیگر از طنین رگبار فریاد اعتراض انسانهایی که به بلندای عمر حاکمیتِ نماینده گان طبقات حاکم جامعه، ستم دیده اند، مورد تبعیض واقع شده و تحقیر شده اند، ولی نپذیرفته اند که حقیر اند، به لرزه در می آید. تصور تقابل با جنبش اعتراضی توده های ملیونی که از حق مسلم شهروندی …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1617

May 15 2016

اعلامیه مشترک سازمان سوسیالیست­های کارگری افغانستان و کانون سوسیالیست­های کارگری به مناسبت روز همبسته گی جهانی طبقۀ کارگر

اول مه 2016 و طبقه کارگر روز کارگر، تجلی اتحاد و همبسته­گی تاریخی طبقۀ کارگرعلیه نظام سرمایه داری از راه رسید. در این روز کارگران در سراسر جهان به اشکال مختلف و با بیان خواست ها و مطالباتشان ارادۀ طبقاتی خود را به نمایش میگذارند. روز کارگر برای ما کارگران سوسیالیست فرصتی است که با …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1610

Apr 23 2016

اعلامیه سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان بمناسبت اول ماه می

           زنده باد اول می روز جهانی همبستگی کارگران   اول ماه می روز جهانی اعلام کیفرخواست و همبسته­گی طبقاتی طبقۀ کارگرعلیه برده­گی مزدی و نظام سرمایه­داری است. هرسال در این روز کارگران در سراسر جهان از فرصت فراهم آمده استفاده برده خواست­ها و مطالبات و منافع متمایز شان برای بهبود …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1593

Mar 06 2016

عبور زنان از خطوط قرمز رژیم اسلامی

اطلاعیه کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری به مناسبت 8 مارس  زنان ایران، اولین هشت مارس، روز جهانی زن را در سال 57، در شرایطی برگزار کردند که رژیم اسلامی پیش از بقدرت رسیدنش به امپریالیسم جهانی قول داده بود که در ایران سوسیالیست ها را که سرسخت ترین دشمن سرمایه هستند و از جمله زنان …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1574

Older posts «