Category Archive: اعلامیه

بخش اعلامیه ها

Mar 04 2017

اعلامیه بمناسبت روز جهانی زن – نبرد براى رهايى زنان از کوره راه نبرد طبقاتى میگذرد

  هشت مارچ همه ساله به نام روز تجدید تعهد و مبارزه برای رهايي زنانِ از قید ستم طبقاتی و جنسی توسط زنان و مردانِ آزادی خواه جهان گرامى داشته ميشود. اين سنت سوسياليستى أساسا و تاريخا ريشه در اعتراض زنانِ کارگر و زحمتكشی دارد که ۱۶۰ سال قبل از امروزعلیه بربریت ، ستم و …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1760

Jun 26 2016

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان در حمایت از خواست های برحق کارگران معادن ذغال سنگ ولایت بغلان

در فرایند تاریخ عملکرد نظام سرمایه داری هیچ چیز واضح تر از این نیست که این سیستم برای کسب سود و پاسداری از مالکیت خصوصی ومنافع یک اقلیت مفتخوار عمل کرده است، اقلیتی که همۀ ثروت و مکنتش از قِبل استثمار و کار جمعی یک اکثریت ممکن و میسر شده است. این اکثریت به جز …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1629

May 16 2016

دست ناسیونالیست ها و باندهای مذهبی از به انقیاد کشیدن اعتراض مردمی کوتاه

کابل یک بار دیگر از طنین رگبار فریاد اعتراض انسانهایی که به بلندای عمر حاکمیتِ نماینده گان طبقات حاکم جامعه، ستم دیده اند، مورد تبعیض واقع شده و تحقیر شده اند، ولی نپذیرفته اند که حقیر اند، به لرزه در می آید. تصور تقابل با جنبش اعتراضی توده های ملیونی که از حق مسلم شهروندی …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1617

May 15 2016

اعلامیه مشترک سازمان سوسیالیست­های کارگری افغانستان و کانون سوسیالیست­های کارگری به مناسبت روز همبسته گی جهانی طبقۀ کارگر

اول مه 2016 و طبقه کارگر روز کارگر، تجلی اتحاد و همبسته­گی تاریخی طبقۀ کارگرعلیه نظام سرمایه داری از راه رسید. در این روز کارگران در سراسر جهان به اشکال مختلف و با بیان خواست ها و مطالباتشان ارادۀ طبقاتی خود را به نمایش میگذارند. روز کارگر برای ما کارگران سوسیالیست فرصتی است که با …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1610

Apr 23 2016

اعلامیه سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان بمناسبت اول ماه می

           زنده باد اول می روز جهانی همبستگی کارگران   اول ماه می روز جهانی اعلام کیفرخواست و همبسته­گی طبقاتی طبقۀ کارگرعلیه برده­گی مزدی و نظام سرمایه­داری است. هرسال در این روز کارگران در سراسر جهان از فرصت فراهم آمده استفاده برده خواست­ها و مطالبات و منافع متمایز شان برای بهبود …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1593

Mar 06 2016

عبور زنان از خطوط قرمز رژیم اسلامی

اطلاعیه کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری به مناسبت 8 مارس  زنان ایران، اولین هشت مارس، روز جهانی زن را در سال 57، در شرایطی برگزار کردند که رژیم اسلامی پیش از بقدرت رسیدنش به امپریالیسم جهانی قول داده بود که در ایران سوسیالیست ها را که سرسخت ترین دشمن سرمایه هستند و از جمله زنان …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1574

Mar 05 2016

هیچ جنبشی بدون حضور اجتماعی زنان در آن، به ثمر نخواهد نشست

ویژه هشتم مارچ ٢٠١٦

 اطلاعیه مشترک سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان و کانون سوسیالیستهای کارگری به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زنان

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1572

Nov 20 2015

دولت ” وحدت ملی” و مهندسان آن مسٶول کشتار بیرحمانه مسافران اسیر میباشند

شکیلا تبسم

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1550

Jun 10 2015

در دفاع از اعتصاب معلمان افغانستان

    بيش از پانزده روز است كه آموزگاران در افغانستان براى رسيدن به خواست­هاى انسانى و برحق شان در بيش از نزده ولايت كشور دست به اعتصاب زده و دروازه هاى بسيارى از مكاتب بسته شده اند. اين آموزگاران براى خواستهایى چون ترفيع، کاهش ساعات و بهبود شرايط كار، توزيع زمين يا خانه به معلمان و ازدياد …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1507

Apr 29 2015

زنده باد اول ماه مه نوید همبستگی بین المللی کارگران  علیه نظام سرمایه داری

      اول مه روزی تاریخی است که در آن افقی روشن بر مبارزه ما کارگران گشوده شد. امسال نیز در این روز، همبستگی طبقاتی خود بر علیه نظام استثمارگرانه سرمایه داری را در سراسرجهان به نمایش در می­آوریم . بگذار در این روز با دست های پرتوان خود چرخ تولید را از کار …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1480

Older posts «

» Newer posts