Monthly Archive: December 2012

Dec 07 2012

پندار مردسالارانه

رو به آینده

افسانه خاشع          من از جامعه ی می آيم که نتنها از نگاه اقتصادی بلکه از نگاه فرهنگی خيلی فقير است. نصف اين جامعه فقير را زنان تشکيل می دهند، نصف جمعيتی که هيچ نقشی در جامعه ندارد و اين مردان اند که نتنها “کار انديش” جامعه بلکه از زنان هم استند. …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=621

Dec 07 2012

کودکان و کارمزدی

فرزندان فقر

    افسانه خاشع          در رسانه های گروهی غرب در باره کودکان خيابانی کابل بسيار نوشته اند و در اين شکی نيست که بيشترين اين کودکان، درآمد شان را ازکوچه و بازار بدست می آورند. يکی از آنها ناديه است او فقط يازده سال عمر دارد ولی ديريست که آموخته است …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=617

Dec 07 2012

آنچه در مصر میگذرد

معترضان مصری علیه جریان اخوان المسلمین

سیامک ستوده – 30 نوامبر        آنجه در مصر اینروزها اتفاق می افتد هنوز پیشروی انقلاب نیست. در جا زدن آنست. واکنش به ضد انقلاب مرسی است که سعی دارد آنچه را که مبارک از دست داده بود دوباره بدست آورد. مسئله دیکتاتوری فردی که بنظر می رسید در انقلاب فوریه حل شده …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=614

Dec 05 2012

بردگان سکس، سرنوشت هزاران طفل گرسنه افغان

بچه بازی

                 بچه بازی   است که در بسا موارد Pederasti یا نوشته حاضر در مورد هوموفیلی(همجنسگرایی) نیست،هدف ما از بچه بازی با   پیدوفیلی(تجاوز به کودک) مغالطه میشود،در پیدوفیلی شخص میل جنسی به کودکان اعم از دختر و بچه دارد،              Pederasti      ولی بچه بازی یا  که امروز سر نوشت …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=601

Dec 05 2012

دست چرکین مذهب

دست چرکین مذهب

زرقا فروغ       با وجودیکه صدو بیست سال از مبارزات زنان اروپا برای کسب حقوق و آزادی شان از قید کلیسا ومذهب میگذرد ولی باز هم کلیسا ومذهب دستان آلوده و چرکین اش را از دامن افراد و مخصوصأ زنان و کۆدکان کوتاه نه میکند. روزنامه آفتن پوستن چاپ ناروی تاریخ نهم مارچ …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=598

Dec 05 2012

کودکان کار و زحمت

کار کودکان

درون آشغالها پرسه میزد و آهن ربایش را بر زمین میکشید بعد از چند دور ایستاد و آهن روبایش را بالا آورد به دور آهن روبایش چند تکه آهن چسبیده بود آهن هارا جدا کرد ودر کیسه ای خالیی که در دست داشت انداخت و دوباره مشغول به گشتن شد،   از او پرسیدم: دلاور …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=594