Monthly Archive: May 2013

May 28 2013

اعلامیه پایانی کار کنفرانس ششم سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

کنفرانس ششم سازمان سوسياليستهای کارگری افغانستان در روزهای 18 و 19 ماه می 2013 مطابق 28 و 29 ثور سال 1392 با حضور و شرکت مستقیم و فعال نماينده گان تشکيلات داخل کشور از طريق انترنت در يکی از کشورهای اروپای شمالی با موفقیت برگذار گردید. کنفرانس ششم سازمان پس از انتخاب هيئت رئيسه و …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=907

May 02 2013

اعلامیه کانون سوسیالیستهای کارگری بمناسبت اول ماه می

اتحاد طبقاتی کارگران رمزپیروزی است   زنده باد اول ماه مه   اول ماه مه روزتجلی همبستگی بین المللی طبقه کارگر فرا رسید. نظام استثمارگرسرمایه داری همچنان در بحران کم نظیر خود بسر می برد و تمام ارگانها، ابزارها و امکانات خود را بخدمت گرفته است که گذاراز بحران ساختاری خود را، از طریق تعرض …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=901