Monthly Archive: May 2017

May 29 2017

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٥

مطالب این شماره     سخن سر دبیر ⇐    ناسیونالیسم و تبار گرایی ⇐    متن سخنرانی آتیلا به مناسبت اول ماه می ⇐    کودکان کار آسیب پذیر ترین قشر طبقه کارگر ⇐    اعلامیه های سازمان ⇐

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1788