«

»

Aug 09 2016

Print this Post

سوسیالیسم کارگری شماره ٢٩

س.ک.٢٩

س.ک.٢٩

مطالب این شماره 

١سخن سر دبیر

٢روایت دیگری از جنبش روشنایی

٣ماهیت کمک های امپریالیستی به افغانستان

٤نگاهی به سایه های تاریک اکسیون های اعتراضی

٥مطالبی از صفحه جوانان سوسیالیست

٦پیام به کنفرانس سالانه اتحاد سوسیالیستی کارگری

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1636