«

»

Nov 07 2017

Print this Post

به مناسبت صدمین سالروز انقلاب سوسیالیستی اکتوبر

 

سوسیالیسم کارگری افغانستان

سوسیالیسم کارگری افغانستان

سازمان سوسياليست­هاى كارگرى افغانستان صدمين سالروز انقلاب سوسياليستى اكتبر این بزرگترين رویداد قرن بیستم را که همچنان الهام بخش بشریت آزادی ­خواه برای رهایی و آزادی از قید و بند مناسبات کاپیتالیستی می ­باشد به تمام كارگران و زحمتكشان جهان تبريك مي­گويد. انقلاب اکتبر به رهبری حزب بلشویک حرکت آگاهانۀ کارگران و زحمتکشان برای شکل دادن به یک جامعۀ آزاد، برابر و عاری از ستم و استبداد بود که بارقۀ اميد برای خلاصی و رهایی از بربریت سرمایه را در دل میلیون­ها انسان زحمتکش در سراسر گیتی بر افروخت. پيروزى انقلاب اکتبر نشان داد که نظام و سیستم سرمایداری خلاف باور سرمایداران و ایدیولوگ هایش جاودانه نیست و اراده ای اکثریت کارگران و زحمتکشان میتواند عامل تغییر مسیر تاریخ باشد و این امر یکی از مهمترین و بارز ترین پیام های تاریخی انقلاب اکتوبر برای بشریت است. دقيقا همين تغيیر مسير تاريخ بود كه تصور تغییر ناپذیری نظام سرمایه داری را نقش بر آب ساخت.

با پيروزى انقلاب اکتبر براى نخستين بار در تاريخ بشریت ناقوس برابرى خواهى سوسیالیستی به صدا در آمد ودر پرتو آن عمیق­ترين آزاديخواهى انسانى يعنى قدرت گيرى طبقۀ كارگر و شوراهاى آن تحقق يافت. پیگیرترین نیروی برابری طلب و آزادی ­خواه به اتکا به توان خودشان و با شعار های”نان، صلح، زمین” ، “قطع جنگ” ، “تمام تفنگ­ها به سمت دولت خودی” ، “كنترول توليد توسط كارگران” و “تمام قدرت به شوراها” بزرگترین قدرت­های سرمایه ­داری را به تمکین واداشت و ادارۀ امور را برای ایجاد یک جامعۀ انسانی به دست گرفت. دستاوردهایی چون شکل جدیدی از قدرت سیاسی (  شوراها ) ، کنترول کارگری  در کارخانه­ها، حل مسألۀ زمین، حق برابر زن و مرد در کار و ازدواج، حق طلاق، حمایت از حق حضانت ، پذیرش حقوق همجنس گرایان (آن‌هم در یک قرن پیش از امروز)، آزادی عقاید ، جدایی دین از دولت و آموزش، حق تحصیل رایگان، حق برابر برای کودکانی که خارج ازمحدودۀ ازدواج به دنیا می آمدند با دیگر فرزندان و رفع محدودیت‌های سقط ‌جنین نمونه هایی از گام هاى تاريخى و انسانى ­یی بود كه تا آن زمان جهان به خود نديده بود.

انقلاب اکتبر با تأسف در اثر محاصرۀ اقتصادی / نظامی دول امپریالیستی، فقر و گرسنه گی بازمانده از حاکمیت تزاری، جنگ داخلی از یک جانب و سیاست­های حزب کمونیست روسیه در راستای تحکیم گام به گام سوسیالیسم بورژوائی و  تثبیت اقتصاد کالائی و خلع ید سوسیالیسم کارگری از جانب دیگر، از اهداف اصلی اش که همانا برپایی حکومت کارگری و لغو کار مزدی باشد، دور شد و در همان اولین سال­ها به انحراف و شکست کشیده شد.

 دفاع از انقلاب اكتبر و نقد ضعف­ها­ و خطاهای آن و مهمتر از آن درس آموزی از آن­ها، بخشى از سياست­هاى اصلى سوسياليست­های کارگری در دوران حاضر را تشكيل می ­دهد. ما از انقلاب اكتبر و آرمان­هایش دفاع می ­­كنيم زيرا ظهورش برجسته ترين حادثۀ تاريخ طبقۀ کارگر و زحمتكشان وستمديده گان است. دفاع از اكتبر به معنى دفاع از آرزوهاى بزرگ انسانى و انقلابى براى پی­ریزی، ساختن و ايجاد جهان آزاد و برابر سوسیالیستی است. انقلاب اکتبر بخشی از تاریخ افتخار آمیز طبقۀ کارگر و جنبش سوسیالیستی کارگری است، بناءً انتقاد از خطاها وانحرافات و آنچه که پس از شکست و انحراف مسیر انقلاب و آنهم  تحت لوای سوسیالیسم و بردوش کاگران بر پا گردید، هيچگاه به معنى نفى آرمان­های والا و انسانی اکتبر نمي ­باشد. درس­هاى انقلاب اكتبر هم هنگام پيروزى شکوهمندش و هم هنگام شكستش به دست بورژوازی براى طبقۀ کارگر، پیشروان سوسياليست­ و همۀ مبارزان انقلابى هميشه آموزنده است.

در صدمین سالروز بزرگداشت از انقلاب سوسیالیستی اکتبر بربریت سرمایه همچنان از طبقۀ کارگر قربانی می ­گیرد. جنگ، فقر، ستم، ملیتاریسم ، ارتجاع ، مذهب و مردسالاری بر زنده گی و سرنوشت بشریت آزادی ­خواه مسلط است. جهان بیشتر از هر زمان دیگری به انقلاب اکتبر و رهبران جسور و با درایتی چون رهبران آن و به حزب سوسیالیستی و انقلابی کارگری یی که آرمان­های طبقۀ کارگر برای برپائی جامعۀ سوسیالیستی را تحقق بخشد ، نیاز مند  است.

پیروز و مستدام باد آرمان­های سوسیالیستی انقلاب اکتبر

فرخنده باد صدمين سالروز انقلاب کارگری اكتبر

سازمان سوسياليست­هاى كارگرى افغانستان

٦ نوامبر ٢٠١٧ ؛ ١٥ عقرب ١٣٩٦

 

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1816