Monthly Archive: May 2016

May 16 2016

دست ناسیونالیست ها و باندهای مذهبی از به انقیاد کشیدن اعتراض مردمی کوتاه

کابل یک بار دیگر از طنین رگبار فریاد اعتراض انسانهایی که به بلندای عمر حاکمیتِ نماینده گان طبقات حاکم جامعه، ستم دیده اند، مورد تبعیض واقع شده و تحقیر شده اند، ولی نپذیرفته اند که حقیر اند، به لرزه در می آید. تصور تقابل با جنبش اعتراضی توده های ملیونی که از حق مسلم شهروندی …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1617

May 15 2016

اوباما در عربستان ٫ آیا نظم نوین خاورمیانه بدون امریکا شکل می گیرد؟

ایرج آذرین روزهای 21 و 22 آوریل امسال، باراک اوباما به ریاض رفت تا در نشست “شورای همکاری خلیج” شرکت کند. هفتاد و یک سال پیش، در 14 فوریه 1945، فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت امریکا، بر عرشۀ ناو کوئینسی به مدت چهار ساعت عبدالعزیز ابن سعود را به حضور پذیرفت(1). تنها پس از این …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1615

May 15 2016

اعلامیه مشترک سازمان سوسیالیست­های کارگری افغانستان و کانون سوسیالیست­های کارگری به مناسبت روز همبسته گی جهانی طبقۀ کارگر

اول مه 2016 و طبقه کارگر روز کارگر، تجلی اتحاد و همبسته­گی تاریخی طبقۀ کارگرعلیه نظام سرمایه داری از راه رسید. در این روز کارگران در سراسر جهان به اشکال مختلف و با بیان خواست ها و مطالباتشان ارادۀ طبقاتی خود را به نمایش میگذارند. روز کارگر برای ما کارگران سوسیالیست فرصتی است که با …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1610

May 14 2016

سوسیالیسم کارگری شماره ٢٧

سوسیالیسم کارگری ٢٧

مطالب شماره ٢٧  ١–  سخن سر دبیر،  ٢– مصاحبه سوسیالیسم کارگری با فهیم آزاد و بهنام قدیمی،  ٣– چرا طبقه کارگر نتوانست حزب خود را بسازد ٤– تفاوت نیاز ها،  ٥– اعلامیه مشترک

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1608