Aug 20 2017

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٦

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٦

مطالب این شماره  ١– سخن سر دبیر ،  ٢– دولت  وحدت ملی و حامیان منطقوی آن مسٶول تراژیدی میرزا اولنگ میباشند ٣– تبصره ای پیروامون کمپاین ( نامم کجاست؟) ٤– خط قرمز های دینی برای زنان در جوامع طبقاتی ٥– پیام به کنفرانس اتحاد سوسیالیستژای کارگری. ٦– دمزد سیستم ( ف. انگلس) ، ٧ –افغانستان …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1803

Jun 05 2017

اطلاعیۀ سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان در مورد حملۀ جنایتکارانۀ روز چهارشنبه در کابل و تحولات پس از آن

شبكه هاى اسلام سياسى در افغانستان با تبانى استخبارات منطقه و پاكستان و حلقات معين در داخل حكومت غنى و عبدالله صفحۀ ديگرى از بربريت و قتل عام را در شهر كابل گشودند،   بيش از پنجصد كشته و زخمى نتیجۀ اين سناريوى وحشت و دهشت اسلامى بود. وقوع اين بربريت علیه مردم زحمتكش و بى …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1793

May 29 2017

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٥

مطالب این شماره     سخن سر دبیر ⇐    ناسیونالیسم و تبار گرایی ⇐    متن سخنرانی آتیلا به مناسبت اول ماه می ⇐    کودکان کار آسیب پذیر ترین قشر طبقه کارگر ⇐    اعلامیه های سازمان ⇐

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1788

Apr 29 2017

اعلامیه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان به مناسبت اول می ٢٠١٧

همه ساله اول مى به عنوان روز همبسته گى كارگران جهان گرامى داشته می شود. اما بورژوازى زخم خورده از بحران اقتصادى ٢٠٠٨ هنوز كمر راست ننموده و تمام تلاشهايش براى برون رفت از بحران به بن بست رسيده است، مگر همین سرمایه داری به بن ‌بست رسیده جهان را به وحشت سرایی هولناک مبدل نموده و …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1782

Apr 26 2017

اعلامیه سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان در مورد غایلۀ خط دیورند

در موج جدیدی از رقابت­های جناحی برای تحکیم مواضع قدرت در دولت وحدت ملی، حربۀ ناسیونالیسم بخش های مختلفی از جامعۀ افغانستان را به هیجان در آورده و به عنوان میکانیسمی برای کنترول اذهان مردم هدفمندانه از آن استفاده می­ شود. این بار مسألۀ به رسمیت شناختن و یا عدم پذیرش خط مرزی دیورند به …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1777

Mar 24 2017

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٤

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٤

مطالب این شماره ١– سخن سر دبیر ٢– متن کتبی سخنرانی زرقا فروغ بمناسبت بزرگداشت روز جهانی زن ٣– آزادی زن در نگرش های متفاوت ٤– خط قرمز های دینی برای زنان ٥– پیام نوروزی سازمان ٦– سوسیالیسم کارگری و مذهب (٧– پیام به کنگره (حکا ٨– اعلامیه

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1768

Mar 04 2017

اعلامیه بمناسبت روز جهانی زن – نبرد براى رهايى زنان از کوره راه نبرد طبقاتى میگذرد

  هشت مارچ همه ساله به نام روز تجدید تعهد و مبارزه برای رهايي زنانِ از قید ستم طبقاتی و جنسی توسط زنان و مردانِ آزادی خواه جهان گرامى داشته ميشود. اين سنت سوسياليستى أساسا و تاريخا ريشه در اعتراض زنانِ کارگر و زحمتكشی دارد که ۱۶۰ سال قبل از امروزعلیه بربریت ، ستم و …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1760

Mar 04 2017

برنامه ویژه بمناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن در پالتاک

آفیش هشتم مارچ ٢٠١٧ - سازمان

برنامه ویژه سازمان به مناسبت هشتم مارچ ٢٠١٧

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1758

Mar 04 2017

نقش تبار گرایی در عروج مهره های سوخته

  (آتیلا مهربان) تصمیم شورای امنیت سازمان ملل  برای حذف نام گلبدین از لیست سیاه سازمان ملل که شامل حذف ممنوعیت سفر، آزاد شدن دارایی ها و برداشتن تحریم تسلیحاتی رهبر باند جنایتکار حزب اسلامی می گردد، واکنش های زیادی را در افغانستان  ایجاد نموده است. انزجار مردم از ایجاد زمینه یی که  چهرۀ جنایتکار …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1751

Dec 25 2016

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٣

سوسیالیسم کارگری ٣٣

    سخن سر دبیر  ♦    مصاحبه فهیم آزاد  ♦    گزارش از اخراج کارگران  ♦   ورڅنی عادلانه مزد  ♦ بمناسبت روز محو خشونت  ♦   سوسیالیسم کارگری و مذهب  ♦

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1745

Older posts «

» Newer posts